SAM – programinės įrangos valdymas

Verslo procesų valdymo metodikoms populiarėjant, vis dažniau prabylama ir apie programinės įrangos turto valdymą (angl. Software Asset Management, SAM). Moderniai verslą plėtojančios įmonės ima rimtai vertinti programinės įrangos įtaką darbo efektyvumui, tad didelio susidomėjimo pasaulinėje rinkoje sulaukęs SAM jau padeda ir Lietuvos įmonėms.

Programinės įrangos turto valdymas – procesas, padedantis verslo subjektui tiksliai apskaityti programinės įrangos ūkį, numatyti jos įsigijimo gaires, būtiną licencijų kiekį. Jį diegiant atliekama detali įmonėje naudojamos programinės įrangos inventorizacija – iš rezultatų matyti, kokios paskirties, kelintos versijos bei kuriuose kompiuteriuose programos naudojamos.
Antrame SAM diegimo etape atliekama turimų programinės įrangos licencijų apskaita bei nustatoma, ar jų kiekis pakankamas esamoms darbo vietoms. Daug dėmesio skiriama licencijų tipui – į jį atsižvelgiama vertinant įmonės veiklos planus, pavyzdžiui, jei planuojamas stambus techninės įrangos atnaujinimas, tikslinga numatyti drauge įsigyjamų OEM licencijų kiekį.
Šį procesą seka programinės įrangos ūkio pritaikymas konkretaus verslo poreikiams – įvardijama, kokios programos būtinos darbui, užtikrinama, kad darbuotojų kompiuteriuose dirbtų tik jiems aktualūs įrankiai. Laimima sumažinant riziką – SAM sprendimų diegimas apima ir esamos programinės įrangos atnaujinimą atsižvelgiant į naujas grėsmes, be to, sutvarkius licencijų ūkį dingsta pavojus sulaukti neplanuotų prastovų po intelektinės nuosavybės gynėjų vizito. SAM sprendimai padeda bendrovei sumažinti kaštus, skirtus informacinėms technologijoms ir padidinti veiklos efektyvumą. Be to, garantuoja aiškias įsigijimo, naudojimo ir utilizavimo procedūras, nes programinė įranga vertinama kaip ir kitas materialus turtas.
SAM diegimo srityje tradiciškai pirmauja Šiaurės bei Pietų Amerikų rinka – joje išleidžiama daugiau nei pusė visame pasaulyje SAM skiriamų lėšų. Rinkos tyrimų bendrovė „IDC“ 2010 metais yra paskaičiavusi, kad SAM įdiegimas gali sutaupyti 20% lėšų, skirtų pirkti ir palaikyti programinę įrangą įmonėje. Pasaulinės programinės įrangos bendrovės „Microsoft“ remiamo SAM metodai  vilioja viso pasaulio įmones domėtis efektyviu programinės įrangos ūkio valdymu. Nors kaip programų kūrėja ji ir suinteresuota skaidriu programinės įrangos licencijavimu, „Microsoft“ siūlomi SAM sprendimai tinka visų kūrėjų programoms apskaityti. Taigi, programinės įrangos turto valdymo diegimas – nuo naudojamų programų kilmės bei paskirties nepriklausantis sprendimas.

Nepaisant SAM privalumų, programinės įrangos turto vertinimą gaubia nepagrįstų baimių aura. SAM domina įmones, tačiau neretai kompanijos baiminasi, jog šio proceso pagrindinis tikslas yra nustatyti legalumo lygį. Iš tikrųjų SAM sprendimai skirti įvertinti, kokia programinė įranga įmonėje naudojama ir ar jos licencijavimo būdai, funkcionalumas ir kiekis geriausiai atitinka įmonės verslo procesus ir poreikius.

SAM diegimo metu kartais nustatoma, kad kompanijose yra dalis nelegalios programinės įrangos. Tačiau dažniausiai tai atsitinka nesąmoningai, nes dažnai programinę įrangą kompanijos įsigyja nenuosekliai ir trūksta žinių apie licencijavimo būdų ypatumus.
SAM sprendimų tikslas – optimaliai paskirstyti įmonės lėšas programinei įrangai, taip pat suteikti tinkamas teises darbuotojams naudotis esama programine įranga. Labai dažnai pasitaiko, jog darbuotojų kompiuteriuose įdiegiama begalė programų, kurios dažnai visuose kompiuteriuose yra skirtingos ir sunkiai suderinamos. Atlikus SAM sudaromas programinės įrangos sąrašas, kuris geriausiai atitinka įmonės poreikius ir programos yra tarpusavyje suderinamos. Organizacija turi leidžiamos naudoti programinės įrangos sąrašą, t.y. kiekviena vartotojų grupė žino, kokia programinę įrangą gali naudoti.

Įtikinome pabandyti? Susisiekite! >>

 
2020 © NECT LinkedIn & NECT